Lê Minh Thành 4 tháng trước

Bài thơ Trăng sáng sân nhà em (1966)

Trăng sáng sân nhà em

Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em…

Hàng cây cau lặng đứng
Hàng cây chuối đứng im
Con chim quên không kêu
Con sâu quên không kêu
Chỉ có trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em…

Tác giả: Trần Đăng Khoa.
Góc sân và khoảng trời (1968)

Nguồn:
1. Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hoá dân tộc, 1999
2. Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985

Bài thơ Trăng sáng sân nhà em của tác giả Trần Đăng Khoa

Đánh giá sao

6 lượt xem | 0 Bình luận